Over de lessen

Help, de windturbine staat stil!

Deze boodschap komt via een briefje in een fles het klaslokaal binnen. De leerlingen kunnen helpen om de windturbine weer te laten draaien, maar moeten zich hiervoor eerst verdiepen in windenergie. Hoe werkt een windturbine, wat komt erbij kijken om die te bouwen? En waarom stapt Nederland over op nieuwe energiebronnen? In drie korte filmpjes krijgen de leerlingen de informatie waarmee ze met elkaar de ‘escaperoom’-spellen in de klas oplossen. Lukt het ze de juiste code te achterhalen? Dan kan de windturbine op zee weer draaien!

Digitaal en drukwerk

Het lespakket bestaat uit:

  • - een website met informatieve animatiefilmpjes, aansprekende opdrachten en een beknopte handleiding voor de leerkracht
  • - een poster voor in de klas (drukwerk) waarop de leerlingen de oplossing van de opdrachten per les invullen
  • - spannende ‘flessenpost’(drukwerk)

Hoe ziet de les eruit

Als leerkracht kun je de les zonder veel voorbereiding geven. De drie filmpjes geven immers de informatie die voor dit onderwerp van belang is. In de handleiding staan suggesties voor het voor- en nabespreken van de les, zodat de informatie goed beklijft. De leerlingen hebben geen extra materialen nodig (behalve papier, pen e.d.).

Van wind naar watt is onderverdeeld in drie lessen:

  • - Wat is een windturbine, waar vind je windturbines en waarom zijn ze nodig?
  • - Wat komt er allemaal kijken bij het bouwen van een windpark?
  • - Hoe komt de stroom van een windturbine naar jouw school of huis?

Elke les kent dezelfde structuur en duurt circa driekwartier. Je kunt ervoor kiezen de lessen in één week te doen, je kunt de lessen ook spreiden over een aantal weken.

Doel van het lespakket

Het lespakket sluit aan op volgende kerndoelen van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO): Kerndoel 39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu; verstoring van evenwicht in Nederland, gevolgen van ingrepen vanuit verschillende perspectieven bekeken, keuzes maken en verantwoordelijk zijn voor de omgeving, elektriciteit opwekking in Nederland, duurzame ontwikkelingen.

Kerndoel 49 De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van (…) klimaten, energiebronnen (…), energiebronnen in Nederland (aardgas, aardolie, steenkool, zon, wind), het weer in Nederland (aan de kust).

Een van de subdoelen van het lespakket is om leerlingen te interesseren in het diverse werk dat komt kijken bij de ontwikkeling en bouw van grote innovatieve projecten in Nederland, zoals windturbines en windparken.

De les is deels klassikaal en leent zich daarnaast goed voor samenwerken in kleine groepen. Sommige opdrachten kunnen ook individueel worden gedaan. Door de interactieve spelvorm leren de leerlingen de aangeboden informatie te begrijpen en verwerken.

Dit vinden scholen van de eerste ronde

“Het is een leuk en vooral actief project waarbij de leerlingen samen moeten werken om de antwoorden te vinden.” – Basisschool St. Martinus, Venlo

"Ik heb de les als een starter gebruikt voor ons windmolen project. Bij ons dorp komt een windmolenpark. Leerlingen bedenken nu ideeën of oplossingen hoe zij het park nog milieuvriendelijker kunnen maken, aantrekkelijker voor mens, dier en natuur." – KBS De Golfslag, Swifterbant

"De leerlingen vonden het heel leuk om met het lespakket aan de slag te gaan. Het is echt een andere manier van nadenken voor de kinderen!" – IKC Het Talent, Amsterdam